رابطه بین اشتغال - کارآفرینی و توسعه ملی

برای آنکه بتوانیم بهتر درک کنیم که کارآفرینی چگونه به اشتغال منتهی می شود و این دو، چه ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند، می بایست نگاهی بیاندازیم به یکی از غیر رایج ترین و درعین حال، دقیق ترین تعاریف کارآفرینی:

کارآفرینی عبارتست از ایجاد و راه اندازی یک فعالیت/مؤسسه اقتصادی برای کسب و کار/ تولید ثروت

توجه داشته باشید :                برای کسب ثروت، و نه درآمد

                                           و برای تولید ثروت، و نه اشتغال

کارآفرینی واقعی هرگز به دنبال ایجاد اشتغال نیست و تنها هدف اصلی خود را که همانا دستیابی به ثروت است دنبال می کند. اشتغال تنها یکی از محصولات جنبی پدیده کارآفرینی می باشد.

اما همین حاصل جنبی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می پذیرد:

                                    مستقیم به معنای کوتاه مدت و دارای تأثیر محدود و محلی

                                    غیر مستقیم به معنای بلندمدت و دارای تأثیر جامع و فراگیر

هنگامی که فرد کارآفرینی یک بنگاه اقتصادی را پایه ریزی یا راه اندازی می کند، از آنجایی که معمولاً چنین مؤسساتی اعم از شرکتها و کارخانجات، به پرسنلی بیش از دو نفر نیازمندند و فرد کارآفرین نیز معمولاً خود در مؤسسه ای که ایجاد کرده مشغول به کار نمی شود (زیرا اصولاً و ذاتاً خود را بالاتر از این حرفها می داند که بخواهد فعالیت در مؤسسه ای را که خود ایجاد کرده پیشه خود سازد و عموماً به محض آنکه گردش کاری مؤسسه را نظم و قاعده بخشید و یا اداره آن را به فرد کاردان و قابل اعتمادی سپرد، به دنبال هدف اصلی خود می رود که همانا کسب و تولید ثروت است، آن هم با استفاده از ابزاری مؤثر و چند منظوره به نام بنگاه اقتصادی و بدین  ترتیب، روند  ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید برای وی همچناان ادامه می یابد) لزوماً تعدادی فرصت شغلی پدیدار می شود که همانا تأثیر مستقیم (کوتاه مدت و محدود) پدیده کارآفرینی بر امر اشتغال می باشد.

{jcomments on}

کارآفرینی, اشتغال, توسعه

الگوی دستیابی به اشتغال بیشتر – ایجاد رفاه اجتماعی – رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش ثروت ملی

1-   کارآفرینی

نتیجه فعالیت کارآفرینانه: در کسب و کاری که ایجاد می شود ویا فعالیتی که وجود دارد و روز به روز توسعه می یابد، علاوه بر تأمین معیشت خود و خانواده کارآفرین، عبارتست از افزایش ثروت فردی و شرکتی و طبعاً تأثیرگذاری مستقیم که بر افزایش ثروت ملی و تولید ناخالص داخلی دارد و فرد کارآفرین فقط به قصد افزایش ثروت شخصی یا شرکتی یا سازمانی فعالیت می کند.

2-   اشتغال

نتیجه اشتغال در یک کارگاه خصوصی یا شرکت بزرگ و یا سازمان دولتی در درجه اول عبارتست از تأمین معیشت فرد و خانواده وی که در اثر پر کردن یک پست خالی و یا ایجاد یک پست سازمانی جدید در کارگاه یا شرکت یا سازمان حاصل می شود و فرد جویای کار غیر کارآفرین فقط و فقط به فصد تأمین معیشت و مخارج خانواده کار می کند.

{jcomments on}

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com