ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

سخنان و گفته های آقای محمد غرضی

پرینت

غرضي در راديو جوان:

نوشته شده توسط نامدار on . نوشته شده در سخنان و گفته های آقای محمد غرضی

غرضي در راديو جوان:
كانديداي انتخابات رياست جمهوري يازدهم با بيان اينكه تورم ظرف صدسال گذشته پوست مردم را کنده است، گفت: معتقدم مردم باید به دولتی رای دهند که مقابل تورم بایستد، با قدرت می‌توان جلو تورم را گرفت چرا كه تورم درد لاعلاجی نیست.
به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگارانسيدمحمد غرضي کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در برنامه تبليغاتي خود از راديو جوان گفت: شعار اصلي بنده تعميق شعار "نه شرقي نه غربي، جمهوري اسلامي" است چرا كه در 30 سال گذشته جمهوريت و اسلاميت مغفول مانده است.

وي در ادامه افزود: اميدوارم که کشور بدون تورم به سمت جلو حرکت کرده و دولت‌ها دستشان در جيب فقرا نرود که در اين راستا يکي از شعارهاي من دولت ضد تورم است.

غرضي در پاسخ به سوالي مبني براينکه با توجه به اينكه ارزش پولي کاهش پيدا کرده و اقتصاد کشور دچار تورم شده و شاهد کاهش قدرت خريد مردم هستيم، برنامه عملياتي شما براي کنترل تورم چيست؟ گفت: تورم نتیجه آن است که دولت‌ها بدون درآمد هزینه می‌کنند. این اقدام منجر به تورم می‌شود. تورم ظرف صدسال گذشته پوست مردم را کنده است. از این رو معتقدم مردم باید به دولتی رای دهند که مقابل تورم بایستد. با قدرت می‌توان جلو تورم را گرفت چرا كه تورم درد لاعلاجی نیست.

وي با انتقاد از اینکه تصور می‌شود تورم یک درد لاعلاج است، اظهار داشت: وقتی به صورت بخشی به دولت نگاه کنیم موفق نخواهیم شد بلکه دولت را باید به صورت یک مجموعه دید.

غرضي با بیان اینکه نباید به دولت به عنوان یک مجموعه بخشی نگاه کرد، گفت: اگر بخشی نگاه کنیم، بعضی از امور درست و بعضی از امور درست نمی‌شود. بنده در کشور وزیر و استاندار بودم و از تمامی مسائل کشور به صورت ریز باخبر هستم.