ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

پرینت

16- مانع شدن مرحوم محمود بروجردی داماد آیت الله خمینی از رفتن من به جبهه

نوشته شده توسط محمد علی اثنی عشری on . نوشته شده در زندگانی و یاد داشت های مدیر سایت

توضیحات , در جریان تکمیل و انتشار است ...

14- مانع شدن مرحوم محمود بروجردی داماد آیت الله خمینی  از رفتن من به جبهه

 

در این دوره از مسئولیتهام کارهای فراوان و مفیدی انجام دادم , مثلاً بازدید مفصل هیئتی به سرپرستی من در مرزهای شمالی از آستارا تا سرخس و مسائل جور و واجوری که با آن مواجه میشدم و یا بازدید مفصلی که از مرزهای جنوبی از دورترین نقاط استان هرمزگان تا دورترین نقاط بوشهر ... جزیره خارک هم که در همین سفر مجدداً رفتیم که اتفاقاً چون صدام حسین , مدام این جزیره را با هواپیماهای روسی میزد , آنروزیهم که انجابودم حمله کردند که طبق معمول سنگر گرفتیم تا آمدند زدند و رفتند ... کارهای آموزشی خوب پیش میرفت ... به نظر من آقای آشتیانی که هم بعنوان نماینده امام بودند و هم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی خوب عمل میکردند و آنموقع عقیدتی سیاسی بازوی حمایتی خوبی برای فرماندهی ژاندارمری بون ... خاطرات و مسائل گفتنی و نوشتنی زیادی هست که در فرصتهای بعدی اشاره میکنم اما یکی از مهمترین کارها این بود که ...چندسال قبل یعنی اوائل بازگشائی مجدد دانشگاهها توسط یکی از آشنایان ترجمه دقیقتری از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر بدستم رسیده بود و آرزوداشتم روزی آنرا با نوشتن خطی خوش در اختیار نخست وزیر - وزرا - استانداران و فرمانداران قرار بدهم ... تقریباً این , یکی از آرزوهای من بود ...

در دورانی که معاون نماینده امام در اداره عقیدتی - سیاسی ژاندارمری بودم این آرزوی من محقق شد. اول , متن را به آقای علی اکبر آشتیانی (نماینده امام) دادم خواندند ... وقتی دیدند در ترجمه بعضی جملاتِ تند و تیزی وجود دارد که ممکن اس برایمان مشگل درست کند تصمیم گرفتند متن را بدهیم خطاط بتویسد و قبل از توضیع امام بخوانند ... مثلاً این جمله که الآن هم در متن است. ؛؛ داوطلبان مشاغل دولتی , قومی چاپلوس و خودآرایند؛؛ 

کتاب فرمان علی (ع) به مالک اشتر

اضافه کردن نظر